Critic Quotes

Ezra Pound
John Ruskin
Odysseus Elytis
Matthew Arnold
Charles Augustin Sainte-Beuve
Nicolas Boileau-Despréaux
Sergei Diaghilev