Wladyslaw Sikorski Quote

Today it is time for strong and courageous people because only they can achieve victory and rid the world of tyranny.


Original: Dziś czas jest dla ludzi silnych i odważnych, ci bowiem tylko mogą uzyskać zwycięstwo i uwolnić świat od tyranii.

Picture Quote 1

Today it is time for strong and courageous people because only they can achieve victory and rid the world of tyranny.

Picture Quote 2

Today it is time for strong and courageous people because only they can achieve victory and rid the world of tyranny.

Picture Quote 3

Today it is time for strong and courageous people because only they can achieve victory and rid the world of tyranny.

Picture Quote 4

Today it is time for strong and courageous people because only they can achieve victory and rid the world of tyranny.