Japanese Politician Quotes

Hideki Tōjō
Tarō Asō
Junichiro Koizumi
Morihei Ueshiba
Yoshirō Mori
Kōki Hirota
Mitsumasa Yonai