Janusz Korwin-Mikke Quote

But please remember, that in 1991 in the Sejm [lower chamber of polish parliament] I didn't demand the abolishment of Special Economic Zones. I demanded the creation of a single Special Economic Zone - which would encompass the whole country!


Polish: Proszę jednak pamiętać, że ja w 1991 roku w Sejmie nie domagałem się likwidacji SSE. Ja domagałem się utworzenia jednej SSE – obejmującej CAŁY obszar Polski!

Picture Quote 1

But please remember, that in 1991 in the Sejm [lower chamber of polish parliament] I didn't demand the abolishment of Special Economic Zones. I...

Picture Quote 2

But please remember, that in 1991 in the Sejm [lower chamber of polish parliament] I didn't demand the abolishment of Special Economic Zones. I...

Picture Quote 3

But please remember, that in 1991 in the Sejm [lower chamber of polish parliament] I didn't demand the abolishment of Special Economic Zones. I...

Picture Quote 4

But please remember, that in 1991 in the Sejm [lower chamber of polish parliament] I didn't demand the abolishment of Special Economic Zones. I...